Zváranie plastových rozvodov

Pre zváranie vnútorných vodovodov sa často využíva technológia zvárania polyfúziou. Princíp spočíva v nahriatí vonkajšieho povrchu rúry a vnútorného povrchu spojovacej tvarovky výhrevným elementom a následným zasunutím natavených plôch do seba. Na zistenie netesností potrubia sa pred jeho zakrytím urobí tlaková skúška. V prípade plynovodov používame špecializované nástroje a prípravky.

Medzi výhody plastov určených pre inštalačné rozvody patria:

  • nižšia objemová hmotnosť
  • jednoduchšia opracovateľnosť a montáž
  • počas svojej životnosti nepodliehajú korózii a potrubia z nich sa nezanášajú

Pre riešenie vašich plynových prípojok sa s dôverou na nás obráťte.