Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá využívajú energiu obsiahnutú vo vzduchu, zemi a vode. Princíp práce je rovnaký ako u bežnej chladničky, mrazničky alebo klimatizácie. Tepelné čerpadlo môže pracovať a odoberať teplo zo vzduchu, vody alebo zeme aj pri extrémne nízkych teplotách.

Efektivitu práce tepelného čerpadla udáva vykurovací faktor. Číslo vyjadruje, koľkokrát viac energie tepelné čerpadlo dodá ako spotrebuje. Vykurovací faktor klesá s klesajúcou teplotou, pri ktorej energiu získava.

geotherm_s
Pre vykurovacie účely dodávame a montujeme tepelné čerpadlá firmy Vaillant a to:
  • tepelné čerpadlá „zem-voda“ – využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie pre kúrenie. A to buď spôsobom pomocou plošného zemného kolektora alebo vertikálneho kolektora – vrty. Taktiež je možné využívať ako primárny zdroj teplotu vody – vŕtané studne so zapojením s medzivýmenníkom tepla. Získavanie energie pomocou zemného plošného kolektora, ktorým prúdi nemrznúca zmes a je uložený v nezamŕzajúcej hĺbke, sú hlavnou výhodou nižšie počiatočné náklady v porovnaní s vrtmi. Nevýhodou sú väčšie výkopové práce, nutnosť väčšieho pozemku a na mieste, kde je uložený kolektor nemožno stavať. Tieto nevýhody odstráni druhý spôsob, kde na získanie tepelnej energie použijeme hĺbkové vrty. Ide však o drahšie riešenie. Výhodou je stabilná teplota zdroja tepla a tým nižšie prevádzkové náklady. Taktiež ako primárny zdroj sa môže využívať spodná voda – vŕtané studne, kde sa však používa zapojenie s medzivýmenní­kom tepla.
  • tepelné čerpadlá „vzduch-voda“ – využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie (vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme pri správnom návrhu a realizácii tepelného čerpadla.