Rekonštrukcie kúrenia

Prevádzame čiastočné aj kompletné rekonštrukcie kúrenia v závislosti na požiadavkách zákazníkov.

rekonstrukcia_kurenia_s
Súčasťou rekonštrukcie kúrenia je poradenstvo a návrh vhodných vykurovacích rozvodov, rozvodov vykurovacieho média (zväčša voda), vykurovacích telies a zdroja tepla (napríklad kotol). Kotol môže byť napríklad plynový, elektrický alebo na tuhé palivo. Ako zdroj tepla však možno použiť aj tepelné čerpadlo alebo iné riešenie.

Pôvodné rozvody sa demontujú a vymenia za nové, ktoré sa napoja na pôvodné prípojky (pokiaľ sa rekonštrukcia netýka aj ich). Vykurovacie rozvody sa zhotovujú z medi alebo plastohliníka. Spoje sa zhotovujú spájkovaním v prípade medi, zváraním alebo lisovaním v prípade plastohliníka. Ped pripojením nových inštalácií na prípojky prevádzame tieto skúšky: • tlakové skúšky vodovodu, vykurovania a plynovodu, • revízia plynovodu, ktorú vykoná oprávnený revízny technik, • vykurovacia skúška a vyregulovanie systému vykurovania, ako aj oboznámenie obsluhy s ovládaním vykurovacieho systému.

Systém vykurovania sa skladá zo zdroja tepla (napríklad kotol alebo centrálny zdroj), rozvodov vykurovacieho média (zväčša vody) a vykurovacích telies. Kotol môže byť napríklad plynový či elektrický, ako zdroj tepla však možno použiť aj tepelné čerpadlo alebo iné alternatívne riešenie.

Vykurovacie telesá sa dnes používajú prevažne radiátory. V ponuke je celá škála rôznych typov, od štandardných až po dizajnérske kúsky určené do exkluzívnych interiérov. V kúpeľniach sú obľúbené tzv. „rebríky“. Niekedy sa pred okná umiestňujú podlahové konvektory.

Alternatívou k vykurovacím telesám môže byť podlahové vykurovanie.

NA ČO TREBA MYSLIEŤ

  • Rozmiestnenie zariaďovacích predmetov si vopred dobre premyslite
  • Nové vedenie plynu musí vždy určiť autorizovaný stavebný inžinier s príslušnou špecializáciou
  • Voda nesmie byť vedená nad plynovodom
  • Pred zakrytím rozvodov si urobte podrobnú fotodokumentáciu alebo si zhotovte nákres vedenia potrubí a káblov
  • Nechajte si vysvetliť ovládanie systému vykurovania
  • Nezabudnite, kde máte hlavný uzáver vody

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme pri rekonštrukcii vášho vykurovania.