Prečerpávacie čerpadlá

Sa používajú všade tam, kde je potrebné prečerpávať kvapaliny z jedného zásobníka do druhého zásobníka. Keďže sa prečerpávané chemikálie líšia svojimi vlastnosťami, aj prečerpávacie čerpadlá sa líšia svojimi funkčnými princípmi a prevedením.

Možné použitia prečerpávacích čerpadiel:

  • kanalizácia vedená proti prirodzenému spádu
  • prečerpávanie chemikálií

S prečerpávacími čerpadlami máme bohaté skúsenosti, kontaktujte nás.