Podlahové vykurovanie

Podlahove kurenie
Pri podlahovom kúrení je veľmi dôležité osadenie potrubia v podlahe. V závislosti od množstva a priemeru položeného potrubia v podlahe, je podlaha buď rovnomernejšie prehriata a výkon podlahy je vyšší (hustejšie položené potrubie) alebo naopak. Od priemeru potrubia zasa závisí rýchlejší nábeh teploty, ako aj rýchlosť prúdenia vykurovacej vody. Ak teplota vykurovacej vody nie je vysoká, dosahuje sa úspornejšia prevádzka – vyššia účinnosť kotlov a dlhšia životnosť materiálu.

Správne rozmiestnenie vykurovacieho potrubia je dôležité z pohľadu rôznych funkčností jednotlivých miestností, ich polohu k svetovým stranám a tiež rôznu energetickú potrebu (spälňa potrebuje inú teplotnú krivku ako napr. obývačka).

VÝHODY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

  1. Ideálne rozloženie tepla, ktoré sa blíži ideálnemu rozloženiu tepla. Oproti radiátorovému vykurovaniu stačí na dosiahnutie tepelnej pohody teplota vody o cca 2°C nižšia, čo znamená úsporu energie 10–15%.
  2. Využitie nízkoteplotných zdrojov energie, napr. kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel alebo aj solárnych systémov. Tieto zdroje energie pre správnu funkčnosť a čo najvyššiu efektivitu vyžadujú použitie nízkoteplotného vykurovania, ktoré je typické pri podlahovom vykurovaní.
  3. Pozitívny vplyv na zdravie. Ak sa podlahové vykurovanie navrhne a zmontuje správne, nedochádza k víreniu prachu a alergénov. Toto vírenie prachu a alergénov vzniká pri prúdení vzduchu spôsobenom nerovnomerným ohrievaním vzduchu v miestnosti. Naviac podlahové vykurovanie znižuje povrchovú vlhkosť podlahy, čo znižuje tvorbu rôznych typov plesní a roztočov spôsobujúcich alergiu.

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme pri realizácii vášho vykurovania.